דרכי ביטול עסקה

 

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

1. בסמס (בטלפון מספר 072-3939016 או באחת מחנויות הרשת).

2. בדואר רשום (לכתובת: רחוב המצודה 18, אזור).

3. בדואר אלקטרוני (לכתובת הדוא"ל info@emanuel-online.com ).

4. בפקסימיליה (בפקס' מספר 03-5584222).

5. באינטרנט- באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה וזמין גם בלשונית "ביטול עסקה" בעמוד הראשי באתר.

בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מספר הזמנה/חשבונית ומס' טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונך לבטל.

טופס ביטול